Sustainability

På Åland Tours prioriterar vi ansvarsfull turism och strävar efter att skapa positiva effekter både för besökare och invånare. Våra hållbarhetsmål inkluderar att bli plastfria år 2024 och en koldioxidneutral researrangör år 2030.

Vi hjälper dig att hitta hållbara resealternativ och visar dig hur du kan stödja lokala företag när du reser. Vi samarbetar också med lokala organisationer som främjar hållbart resande.

Genom att underteckna principerna för hållbar turism, förbinder vi oss till

  • rättvis samarbete
  • bevarande av naturen
  • respekt för kulturellt arv
  • mänskliga rättigheter
  • lokal support